מדיניות אתר

1. מבוא
1.1. האתר "אופק לוי" הינו אתר בבעלות "טיפסי", ע.מ. 323869883.
(להלן: "האתר", ו-"החברה" בהתאמה).
1.2. התקנון מנוסח בלשון זכר, מטעמי נוחיות בלבד, אולם הוא מתייחס לשני המינים.
1.3. דין רוכש ו/או משתמש באתר כמי שקרא את הוראות תקנון זה והסכים להם.

2. ביצוע הזמנה באתר
2.1. בעת ביצוע הזמנה באתר, יש לבצע רישום באתר, הדורש הזנת פרטים בסיסיים של המזמין.
2.2. על המשתמש למסור פרטים מהימנים ומדויקים.
2.3. ייתכן ויחולו מיסים על מוצר שהוזמן לחו"ל/ לישראל, היטלים או תשלומים אחרים החלים במדינה אליה המוצר מסופק. תשלומים אלו יחולו על המזמין בלבד ויתווספו למחיר המוצר, והכול בהתאם לדינים הקיימים במדינה אליה המוצר מסופק.
2.4. התשלום באתר ייעשה באמצעות כרטיס אשראי בלבד. כרטיסי האשראי המכובדים באתר הינם כל כרטיסי האשראי המונפקים בישראל וכן כרטיסי אשראי בינלאומיים.
2.5. לא ניתן לרכוש באתר במזומן או באמצעות שיקים, תווי קנייה, כרטיסי מתנה, תלושי שי, זיכויים וקופונים.
2.6. בסיום ביצוע ההזמנה באתר יישלח למזמין דואר אלקטרוני בדבר ביצוע העסקה. ביצוע העסקה מותנה באישור של חברת האשראי. רק אישור בדבר ביצוע העסקה שהתקבל בדואר האלקטרוני של המזמין, הכולל את פרטי ההזמנה הרלוונטיים, יהווה אישור על קליטת ההזמנה. הרישום במחשבי החברה יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

 

3. אבטחת מידע ופרטיות
3.1. החברה מקפידה לנהל את האתר בזהירות, מיומנות, ובאופן מבוקר, ונוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע שהעביר המשתמש. פרטי המשתמש המוזנים באתר מוצפנים בטכנולוגית SSL. החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי המזמינים הרשומים באתר, אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנות.
3.2. סליקת כרטיסי האשראי נעשית באמצעות חברות סליקה חיצוניות אשר עומדות בתקן העולמי PCI , ובהתאם למדיניות הפרטיות של חברות אלו.
3.3. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או בשל אירועים הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

 

4. קניין רוחני
4.1. מלוא זכויות היוצרים, סימני המסחר והקניין הרוחני באתר, לרבות בתכני האתר, בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, תמונה, טקסט וכל חומר אחר הכלול באתר, הינם בבעלות החברה בלבד. אין להעתיק, לצלם, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי אחד מאלו.

5. סמכויות שיפוט
5.1. כל סכסוך משפטי יידון בבית משפט בישראל בלבד, במחוז תל-אביב בלבד, על פי הדין הישראלי בלבד.